LOREM IPSUM DOLOR

Telefon: 018 527 322, | Email: mpstrend@mts.rs

3

нов

Albanija 2018

23.11.2018 – 25.11.2018.

2HB + svi izleti po programu!

 

 

Mnogo je predrasuda o ovoj Balkanskoj državi koja se nalazi južno od Srbije i Crne Gore i graniči sa Grčkom na jugu i Makedonijom na istoku.
A koliko zapravo znamo o ovoj državi?

Albanija – zemlja orlova! Zemlja visokih planina i primorskih nizija. Duga obala koju zapljuskiju Jadransko i Jonsko more je divna, sa lepim plažama i malenim letovalištima… Istorija ove balkanske zemlje je uskomešana, i gotovo da je svako, ko je boravio u ovoj zemlji, nešto iza sebe ostavio… Drevni Rimljani, Srbi, Mlečaniali i Turci… Ipak, u Albaniji su uvek aktuelne dve priče; prva o njihovom nacionalnom heroju Skenderbegu, a druga o decenijama izolovanosti pod vlašću Envera Hodže. Danas je gotovo zapanjajuća transformacija ove zemlje! U toku je izgradnja puteva, infrastrukture, trud koji ulažu u uređenje turističkih mesta, čistoća na kojoj svakodnevno rade, srdačnost lokalnog stanovništva, odlična hrana, niske cene… Krenite sa nama na ovu avanturu i budite sigurni da nećete ostati ravnodušni.

CENA ARANŽMANA

 • 135 eura iz Niša
 • 145 eura iz Beograda

PROGRAM PUTOVANJA

1.dan – Polazak iz Beograda u 04:30h sa sajmišta kod Home centra, iz Niša ispred Tempa u 07:00h. Dolazak do Skoplja odakle se nastavlja do Struge gde se pravi pauza od 1h i 30min radi obilaska znamenitosti ovog prelepog grada na obali Ohridskog jezera. Nakon pauze, nastavak putovanja do Drača. Smestaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Večera. Noćenje.

2.dan – Doručak. Nastavak putovanja radi obilaska Apolonie, drevnog grada iz 6. veka i jednog od najznačajnijeg arheološkog lokaliteta Albanije. Dolazak u hotel u 17:30h. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Večera. Noćenje.

3.dan – Doručak. Napuštanje hotela u 09:00 i nastavak putovanja do Kruje, obilazak zamka u Kruji i starog Kruja Bazara. Nastavak putovanja do Tirane i obilazak znamenitosti Albanke prestonice. U popodnevnim časovima nastavak putovanja iz Tirane do Skoplja i dalje do Srbije. Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima.

ARANŽMAN OBUHVATA

 • Prevoz autobusom visoke turističke klase AC, TV
 • 2 noćenja sa HB uslugom u hotelu Diamma Resort 4*
 • Usluge turističkog vodiča na srpskom jeziku
 • Ulaznice za znamenitosti po program putovanja
 • Kafu ili piće po izboru u zamku Torras

ARANŽMAN NE OBUHVATA

 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
 • Individualne troškove

USLOVI PLAĆANJA

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Aik banke na dan uplate
 • gotovinski: prilikom prijave putovanja vrši se uplata u iznosu od 30% od ukupne cene
  aranžmana, ostatak najkasnije 10 dana pre putovanja
 • čekovima: prilikom prijave putovanja vrši se uplata u iznosu od 30% od ukupne cene aranžmana,
  ostatak čekovima gradjana sa odbitkom do marta 2019.
 •  Administrativnom zabranom gradjana bez uvećanja do marta 2019.
 • ugovoreni–započeti način plaćanja se ne može naknadno menjati

POPUSTI I DOPLATE

 • doplata za jednokrevetnu sobu – NA UPIT
 • doplata za dodatno sediste i umanjenje za sopstveni prevoz – NA UPIT

NAPOMENE

Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa.

Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije Mps trend.

U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.

Turistička agenciuja Mps trend ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.

Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.

Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “ tax free“, pa Vas molimo da to imate u vidu.

Raspred sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće. Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.

ROK ZA PRIJAVU JE 5 DANA PRE POLASKA ILI DO POPUNE MESTA

Sastavni deo programa su Opšti uslovi putovanja agencija Mps trend i YUTA standardi

Cenovnik br.1 od 03.11.2018.

Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja agencije Mps trendmpstrend@mts.rs

Licenca OTP 31/2014

floooxy

     

Kontaktirajte nas

Adresa: Niš, Sinđelićev Trg 25
Tel: 018 527 322, 018 517 321
Mail: mpstrend@mts.rs
Mail: mpstrend018@gmail.com

UGOVOR O SUBAGENTURI

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA