LOREM IPSUM DOLOR

Telefon: 018 527 322, | Email: mpstrend@mts.rs

14

апр

Simpozijum „Niški dani“

Poštovani,

Sa zadovoljstvom želimo da Vas obavestimo da će se u organizaciji Katedre
za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Nišu, Klinike za
ginekologiju i akušerstvo KC Niš i Srpskog lekarskog društva-podružnica
Niš, 27. aprila 2017. godine održati XXIV tradicionalni simpozijum „Niški dani“.

Tema ovogodišnjeg simpozijuma biće „Pelvični bol, simptom, sindrom ili oboljenje“. Predavači
na simpzijumu su eminentna imena sa Ginekološko-akušerske klinike KC
Vojvodine, Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front“ Beograd,
Ginekološko-akušerske klinike KC Kragujevac, Klinike za ginekologiju i
akušerstvo KC Niš, Klinike za hirurgiju KC Niš i Klinike za urologiju KC
Niš.

SIMPOZIJUM „NIŠKI DANI“

„PELVIČNI BOL, SIMPTOM, SINDROM ILI OBOLJENJE“

četvrtak, 27. april 2017. godine


Kongresna sala Turističko-ugostiteljskog objekta „Bolji život“

Bulevar Svetog Cara Konstantina 80-82 Niš


(u krugu Elektronske industrije Niš, na putu za Nišku banju)

10:00 – 11:00 Registracija učesnika

11:00 – 11:10 Otvaranje Simpozijuma (pozdravne reči, Prof. dr Snežana
Rakić, Prof. dr Dobrila Stanković-Djordjević, Prof. dr Zoran
Radovanović, dr Bojan Lukić)

11:10 – 11:30 Menstrualni ciklus i pelvični bol –
Doc. Dr Ranko Kutlešić, Niš

11:30 – 11:50 Akutni pelvični bol kod negravidnih pacijentkinja
Prim. Dr Aleksandar Ćurković, Beograd

11:50 – 12:10 Duboka infiltrativna endometrioza i pelvični bol
Asist. Dr Sonja Pop-Trajković, Niš

12:10 – 12:30 Endometrioza-svi izazovi koje smo do sada prepoznali
Dr Vladimir Antić, Niš

12:30 – 12:50 Maligni tumori jajnika
Prof. Dr Janko Đurić, Kragujevac

12:50 – 13:00 Verified – važno je znati
– Mr ph Mirjana Lemić, CORD iPS (komercijalno predavanje)

13:00 – 13:30 Koktel. U pauzi sastanak Predsedništva sekcije za ginekologiju i akušerstvo

13:30 – 13:50 Akutni abdomen ginekološkog porekla
Doc. Dr Milan Stefanović, Niš

13:50 – 14:10 Racionalna upotreba Tu markera Ca 125 u ginekologiji
Prof. Dr Srđan Đurđević, Novi Sad

14:10 – 14:30 Imidžing dijagnostika u pelvičnom bolu
Prof. Dr Jasmina Popović, Niš

14:30 – 14:50 Pelvični bol uzrokovan hirurškim oboljenjima
Doc. Dr Aleksandar Karanikolić, Niš

14:50 – 15:10 Pelvični bol urološkog porekla
Asist. Dr Milan Potić, Niš

Zatvaranje Simpozijuma i u nastavku ručak sa muzičkim programom

Simpozijum će se održati u kongresnoj sali Turističko-ugostiteljskog
objekta „Bolji život“ u Nišu (u krugu Elektronske industrije Niš, na putu
za Nišku banju).

Registracija i prijem učesnika počeće u 10:00 časova, a radni deo počinje u
11:00 časova.

Simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Lekarske komore
Srbije sa 4 poena za slušaoce i 8 poena za predavače. Sertifikati će biti
uručeni na dan održavanja simpozijuma.

Kotizacija za prisutvo je simbolična i iznosi 1500,00 dinara.

Kotizaciju za učešće uplatiti na žiro račun turističke agencije „MPS
TREND“, Niš, Sinđelićev trg 25, i javiti ime uplatioca na tel 064 111 82
16, 018 527 322, 018 517 321. Ili na E-mail: mpstrend@mts.rs Žiro račun 105 – 7993
– 09 AIK Banka. Dokaz o uplati kotizacije pokazati na registracionom pultu.

Uplate na licu mesta nisu moguće.

Kao dobri domaćini, a u skladu sa dugogodišnjom tradicijom, po okončanju
radnog dela biće priređen svečani ručak u restoranu „Bolji život“ u krugu
Elektronske industrije.

Prijavljivanje obaviti i na telefon Klinike za ginekologiju i akušerstvo
018 42 24 063 tehničkom sekretaru Oliveri Joksimović. Rok za prijavu
učesnika je do 20. aprila 2017. godine.

Sa velikim zadovoljstvom očekujemo da budete naši gosti i uzmete učešće u
radu simpozijuma.

 

Word dokument možete preuzedi ovde!

floooxy

     

Kontaktirajte nas

Adresa: Niš, Sinđelićev Trg 25
Tel: 018 527 322, 018 517 321
Mail: mpstrend@mts.rs
Mail: mpstrend018@gmail.com

UGOVOR O SUBAGENTURI

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA